Spotkanie z wychowankami SOSW im. Jana Pawła II w Jaworznie

W poniedziałek 27 listopada 2023 r. naszą Uczelnię odwiedzili wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie. Gośćmi, oprócz wychowanków, byli Wicedyrektor Ośrodka mgr Łukasz Kokoszka oraz Wychowawca dr Maciej Paluch.

Tematem spotkania był Deprywacyjny charakter jednostki penitencjarnej w aspekcie psychologicznych następstw izolacji więziennej. Uczniowie brali czynny udział w zajęciach, angażując się w rozmowy na temat tego, jak funkcjonować w społeczeństwie, aby nie trafić do więzienia oraz jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikają z pobytu w zakładzie karnym.

Dziękujemy za wizytę i liczymy na to, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnych ciekawych zajęć.

Skip to content