Zawarcie porozumienia
z LIDEX sp. z o.o.

W dniu 20 marca 2023 r. w siedzibie WSZOP odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Uczelni z przedstawicielami LIDEX sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Uczelni Prorektor ds. współpracy i rozwoju dr Anna Sikorska oraz Dyrektor Kolegium Filologii dr Elżbieta Krawczyk, a z ramienia LIDEX sp. z o.o. Dyrektor Regionalny Oddziału Katowice mgr inż. Przemysław Danecki oraz Menedżer Sprzedaży Pani Karolina Dusza-Opozda.

Przedmiotem spotkania było omówienie współpracy w zakresie kształcenia i przygotowania praktycznego studentów WSZOP na kierunku: Filologia angielska z wykorzystaniem rozwiązań i doświadczeń organizacyjnych LIDEX sp. z o.o.

LIDEX sp. z o.o. istnieje od 1989 r. i jest pionierem na rynku tłumaczeń oraz obsługi językowej konferencji międzynarodowych. Oferuje tłumaczenia specjalistyczne pisemne oraz ustne w ponad 70 językach. Obsługuje konferencje w zakresie językowym jak i technicznym (wideokonferencje, ekrany diodowe, nagłośnienie, oświetlenie).

Nie do przecenienia jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki na rzecz praktycznego kształcenia studentów. Cieszymy się ze spotkania i mamy nadzieję, na owocną współpracę!

Skip to content