Specjalność: Europejski menedżer BHP

Kadr z filmu Europejski menedżer BHP

Zapraszamy do rekrutacji na studia II stopnia na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: Europejski menedżer BHP. 

 

Europejski Menedżer BHP
3-semestralne studia magisterskie

Odtwórz wideo

Absolwent będzie:

 • posiadał kompetencje do interpretacji dyrektyw UE i przepisów wewnętrznych w zakresie bhp krajów Unii Europejskiej i Polski
 • przygotowany do promowania polityki i kultury bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
 • umiał oszacować ryzyko zawodowe
 • prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących zasad oraz doboru środków indywidualnych i zbiorowych
 • przygotowany do współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze bezpieczeństwa pracy
 • uczestniczył w zajęciach z ekspertami zagranicznymi – dobre praktyki
 • posiadał kompetencje i umiejętności do realizacji szkoleń z zakresu bhp

Absolwent uzyska:

 • uprawnienia starszego inspektora bhp (na podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 poz. 2468)
 • certyfikat „Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania w odniesieniu do norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004”
 • Dodatkowe, darmowe szkolenia:
  – Time Simulation – zarządzanie zadaniami
  – autopromocja i prezentacje multimedialne
  – Transactional Game – negocjacje
 • kompetencje językowe – praktyczna nauka języka angielskiego technicznego oraz dodatkowy certyfikowany lektorat dla najlepszych studentów 
 • wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa pracy i znajomość dobrych praktyk w kontekście wybranych krajów europejskich i Polski – zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów z krajów Unii Europejskiej.

Studenci uczestniczą w zajęciach w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć terenowych.

W laboratoriach – Zagrożeń Chemicznych w środowisku Pracy oraz Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy będą realizować na unikatowej aparaturze badania związane z narażeniem na czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy, co może stanowić przyczynek do pracy dyplomowej

Podczas studiów studenci nabędą bardzo ważne umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej z wykorzystanie specjalistycznych fantomów i defibrylatorów zgodnie z wytycznymi postępowania Polskiej Rady Resuscytacji

Absolwenci będą przygotowani do pracy w kraju i zagranicą, w administracji państwowej, w szkołach każdego szczebla, administracji zespolonej (Inspekcja Pracy, SANEPiD), w instytucjach badawczych oraz medycyny pracy. Mogą w ramach dalszego kształcenia uzyskać status eksperta bhp.

Wsparcie merytoryczne podczas zajęć ze strony ekspertów – 3M Poland Sp. z o.o.

Patronat naukowy – Główny Instytut Górnictwa.

Skip to content