Każdy student zainteresowany służbą w Policji, może skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (Wydział ds. Mobilności Zawodowej).

Istnieje również możliwość zapisania się na bezpłatne zajęcia i udział w próbnym teście sprawności fizycznej.

Więcej informacji oraz kontakt:

Skip to content