Przyznanie nagrody w ramach I edycji Primus inter pares

Opiekun Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP – dr Arkadiusz P. Szajna po konsultacji z Zarządem KNKiK, podjął decyzję o przyznaniu nagrody w ramach I edycji PRIMUS INTER PARES w roku akademickim 2021/2022 Weronice Holonie za wyróżniającą się aktywność na rzecz społeczności studenckiej zrzeszonej w strukturach koła naukowego.

Laureatka pełniąc funkcję Przewodniczącej KNKiK WSZOP przyczyniła się w sposób istotny do jego rozwoju poprzez m.in. popularyzację koła wśród studentów, podjęte działania w mediach społecznościowych, wzmocnienie struktury organizacyjnej przez powoływanie studenckich doradców tematycznych. Kluczowym czynnikiem był również aktywny udział w przygotowywaniu planu pracy koła oraz organizacja licznych wydarzeń.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content