Projekt Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

WSZOP od 1 października 2018 r. do 29 września 2022 r. realizuje projekt pt.: Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

  • wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród 390 studentów studiów niestacjonarnych, realizujących studia II stopnia
  • wzrost kompetencji 720 studentów wszystkich kierunków WSZOP, uczestniczących w dodatkowych szkoleniach certyfikowanych, warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych, zajęciach językowych
  • wzrost kompetencji 35 osób należących do kadry kierowniczej i administracyjnej oraz 49 nauczycieli akademickich WSZOP
  • wsparcie zmian organizacyjnych WSZOP (aktualizacja i zakup nowych modułów systemu informatycznego oraz badania zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów WSZOP).

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 037 346,78 zł

Całkowita wartość projektu: 5 193 141,02 zł

Skip to content