The Baltic University Programme

The Baltic University Programme to projekt prowadzony przez Uppsala University w Szwecji. Umowa została zawarta dnia 10 stycznia 2010 r. Projekt koncentruje się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, jak również aspektami kulturalno-społecznymi i politycznymi w regionie Morza Bałtyckiego. Współpraca w ramach programu obejmuje: edukację, badania i współdziałanie z innymi instytucjami naukowymi i badawczymi. Udział w The Baltic University Programme obejmuje m.in.:

  • udział studentów WSZOP w kursach,
  • wymianę kadry naukowej i dydaktycznej,
  • uczestnictwo kadry naukowej WSZOP w szkoleniach, konferencjach organizowanych przez The Baltic University Programme,
  • udział studentów w międzynarodowych konferencjach studenckich, kursach naukowych i międzyuczelnianych projektach badawczych.
Skip to content