Przyznanie nagrody w ramach II edycji Primus Inter Pares

Opiekun Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP – dr Arkadiusz P. Szajna po konsultacji z Zarządem KNKiK, podjął decyzję o przyznaniu nagrody w ramach II edycji PRIMUS INTER PARES w roku akademickim 2022/2023 Alicji Malinowskiej za wyróżniającą się aktywność na rzecz społeczności studenckiej zrzeszonej w strukturach koła naukowego.

Laureatka będąc członkinią KNKiK oraz pełniąc funkcję studenckiej doradczyni z zakresu kryminologii w sposób istotny wyróżniała się swoją aktywnością, ponieważ m.in.: 

  • organizowała i współorganizowała szereg wydarzeń przewidzianych w planach pracy KNKiK,
  • wzięła czynny udział podczas wydarzenia: Symulacja przeprowadzenia oględzin miejsca znalezienia zwłok, zorganizowanego w ramach Południa Grozy,
  • współorganizowała III edycję studencko – uczniowskiej konferencji: Tryumf nauki w walce z przestępczością,
  • wzięła czynny udział podczas III edycji studencko – uczniowskiej konferencji: Tryumf nauki w walce z przestępczością, wygłaszając referat nt.: Nowelizacja kodeksu karnego – wprowadzenie kary bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności oraz jej potencjalny wpływ na resocjalizację więźniów,
  • odegrała rolę prokuratora podczas wydarzenia: CSI Katowice – pokaz oględzin miejsca zbrodni, zorganizowanego w ramach WSZOP Festiwalu,
  • przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów Szkół Partnerskich nt.: oględziny zwłok, zorganizowane w ramach WSZOP Festiwalu.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content