Praca - dobro indywidualne i społeczne

Autor: Anna Węgrzyniak, Tomasz Bielak (red.)
ISBN: 978-83-922186-6-1
Rok wydania: 2007
Cena: 15 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)

Książka stanowi pokłosie III Konferencji Naukowej, która odbyła się w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach inspirowanej 25 rocznicą ukazania sie encykliki papieża Jana Pawła II “Laborem exercens” – “O pracy ludzkiej”. Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach analizowali pracę i jej znaczenie w wielu aspektach – społecznym, literackim, prawnym i teologicznym.

Skip to content