Podziękowanie Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych

Rektor oraz cała społeczność akademicka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych przekazała  podziękowanie za otrzymane środki finansowe. Od marca do kwietnia miała miejsce internetowa zbiórka, w którą włączyli się pracownicy, studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc. 

Skip to content