Perspektywiczny rozwój studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Studenci specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ramach studiów uzyskali kwalifikacje zawodowe auditora pożądane obecnie na rynku pracy.

Niezwykle intensywne i ciekawe pięciodniowe szkolenie pozwoliło uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności w prowadzeniu auditów z zakresu bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017. Audytowanie jest kluczowym czynnikiem dla każdej współczesnej instytucji. Na zajęciach studenci zaznajomili się z zagadnieniami m.in. z dziedziny bezpieczeństwa informacji, technik prowadzenia wywiadów oraz zarządzania ryzykiem. Egzamin był dużym wyzwaniem, ale wszyscy byli bardzo zadowoleni z sukcesu oraz zdobytej wiedzy.

We wrześniu szkolenie zostanie przeprowadzone dla kolejnych 9 studentów.

Skip to content