Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. - logo

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. są jedną z najstarszych jednostek zajmujących się badaniami i atestacją wyrobów.

Jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej  pod nr 1436 oraz akredytowana w PCA w zakresie: Wzorcowania AP 001, Certyfikacji wyrobów i Zakładowej Kontroli Produkcji  AC 005 oraz Badań AB 024.

ZETOM świadczy swoje usługi na terenie Europy i całego świata. Przeprowadza procesy oceny zgodności produktów obejmujące badania i certyfikację wyrobów oraz certyfikację systemów zarządzania i Zakładowej Kontroli Produkcji, a także prowadzi usługę kompleksowego nadzoru nad przyrządami pomiarowymi.

Jako Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi szkolenia i kursy w zakresie systemów zarządzania, wymagań prawa europejskiego w zakresie odpowiedzialności za wyrób i systemu oceny zgodności m.in. z Dyrektywami UE, organizuje konferencje biznesowe i naukowe, współpracuje z uczelniami wyższymi w całym kraju zarówno w zakresie szkoleń jak i współorganizacji studiów podyplomowych.

ZETOM Katowice posiada wdrożony system zarządzania usługami edukacyjnymi wg ISO 29990:2010. To znak umieszczany na produktach ocenianych przez „ZETOM”.

www.zetom.eu

Skip to content