SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. - logo

Jako Spółka działamy w Polsce od 1994 r. Obecnie zatrudniamy ponad 60 pracowników, w tym wielu doskonale wyszkolonych inżynierów oraz specjalistów w dziedzinie chemii i ochrony środowiska. W roku 2003 uruchomiliśmy i eksploatujemy najnowocześniejszą w Polsce instalację termicznego przekształcania, w której możemy unieszkodliwiać ponad 800 kategorii odpadów, w tym 377 niebezpiecznych. W 2005 r. staliśmy się częścią francuskiego koncernu Veolia Environnement, dzięki czemu jeszcze skuteczniej realizujemy naszą misję w zakresie ochrony środowiska, warunków i zasobów naturalnych oraz zdrowia ludności.

Spółka SARPI Dąbrowa Górnicza prowadzi jedną z najnowocześniejszych i największych w Polsce spalarni odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Świadczymy kompleksowe usługi unieszkodliwiania odpadów dla klientów przemysłowych, instytucjonalnych oraz samorządowych. Prowadzimy proces technologiczny połączony z odzyskiem energii, zapewniający pełne bezpieczeństwo ekologiczne na wszystkich etapach unieszkodliwiania.

Posiadamy pozwolenie zintegrowane (IPPC), potwierdzające zgodność instalacji z zasadami najlepszej dostępnej techniki (BAT). Należymy do francuskiej grupy SARP Industries SA, będącej częścią koncernu Veolia, światowego lidera w zakresie usług na rzecz ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i usług energetycznych.

Stały kontakt z naszymi klientami, prowadzony w sposób uważny i profesjonalny, pozwala nam na dostosowanie się do ich potrzeb lub nawet na uprzedzanie tych potrzeb, tworząc długoterminowe więzi partnerskie między nami. Jesteśmy świadomi znaczenia naszych codziennych działań w zakresie ochrony środowiska, warunków naturalnych i poprawy jakości życia ludności. Nigdy nie zapominamy o społecznym wymiarze naszej pracy i wykonujemy ją z myślą o poprawie warunków życia obecnych jak i  przyszłych pokoleń. Zdajemy sobie sprawę, że musimy pracować z odwagą i z wyobraźnią, starając się opracowywać przyszłościowe rodzaje usług w dziedzinie ochrony środowiska.

Szczególnym osiągnięciem naszej firmy i potwierdzeniem prowadzonych przez nas działań na rzecz odzysku, zgodnych z polityką Koncernu, jest wykorzystanie ciepła powstałego ze spalania odpadów do produkcji energii. W tym zakresie dysponujemy odpowiednim zezwoleniem R1 na odzysk energii.

Z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współpracujemy od 2016 r.

www.sarpi.pl

Skip to content