Polski Klaster Aluminium

Polski Klaster Aluminium - logo

Polski Klaster Aluminium jest platformą inicjującą trwałą i harmonijną współpracę produkcyjną, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń pomiędzy członkami powiązania klastrowego, będącymi w głównej mierze producentami rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych bazujących na aluminium, jako głównym materiale oraz uczelniami, jednostkami badawczymi, centrami R&D, a także odbiorcami wytworzonych produktów i usług, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wspieranie procesów promowania najwyższej jakości produktów aluminiowych, bądź wykorzystujących elementy aluminiowe. Polski Klaster Aluminium to współpraca, stała wymiana informacji pomiędzy członkami powiązania, system szkoleń i rozwoju, ale także pełne poszanowanie niezależności i indywidualnych kierunków rozwojowych poszczególnych przedsiębiorstw.

W kilkuletniej perspektywie czasowej Polski Klaster Aluminium zajmie jedną z czołowych pozycji na europejskim rynku aluminium. W wyniku stałej kooperacji podmiotów działających w ramach Polskiego Klastra Aluminium, tj. przedsiębiorstw, instytucji B+R i instytucji otoczenia biznesu, wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania: technologiczne, produktowe i organizacyjne. Rozbudowane zostanie laboratorium badawcze w kierunkach zapewniających kompleksowe badanie i testowanie produktów wykorzystujących aluminium, dedykowanych branży budowlanej, motoryzacyjnej, medycznej i elektrotechnicznej. Współpracujące instytucje i przedsiębiorcy odniosą korzyści ze wspólnej infrastruktury oraz dostępu do szerokiego zakresu usług badawczych, projektowych, doradczych i produkcyjnych. 

www.polskiealuminium.pl

Skip to content