Park Naukowo-Technolo­giczny Euro-Centrum

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum - logo

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to ośrodek inno­wacyjności, skoncentrowany na rozwo­ju technologii ener­gooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. Tworzy na swoim terenie wa­runki sprzyjające dla lokalizacji firm za­awansowanych technologii i otoczenia biznesu. Na terenie 11 budynków udostępnia 34 000 m2 powierzchni biurowej, produkcyjnej oraz wdrożeniowej, laboratoria i sprzęt badawczy. Ponadto świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze w zakresie efektywności energetycznej i OZE oraz wspiera tworzenie firm technologicznych, angażując się kapitałowo w nowe spółki.

W katowickim Parku znajduje się budynek pasywny, którego Komisja Europejska uhonorowała nagrodą Greeen Buidling przyznawaną dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie.  Jest zasilany źródłami energii odnawialnej, które sprawiają że jego zapotrzebowanie na energię jest 8 raz mniejsze
niż w obiektach tradycyjnych. Budynek pasywny jest jednocześnie siedzibą innowacyjnych firm, laboratorium badawczym i centrum przetwarzania danych.

W Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum działa też Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych z pracowniami warsztatowymi kotłów małej mocy na paliwa stałe, pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji. Jego zasoby wykorzystywane m.in. w działalności dydaktycznej, jaką prowadzi Park dla studentów uczelni wyższych i uczniów szkół technicznych. Mieści się tu także Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator słoneczny do badania wydajności kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych.

www.euro-centrum.com.pl

Skip to content