Ośrodek Szkolenia i Rzeczo­znawstwa w Krakowie

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Krakowie - logo

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa jest placówką kształcenia ustawicznego i realizuje zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez co podlega Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, a nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Nasza placówka została powołana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowo Gazowniczego. Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową i rzeczoznawcą. Z naszych usług korzystają pracownicy przemysłu gazowniczego, górniczego, naftowego oraz coraz częściej z innych gałęzi gospodarki. Prowadzimy kursy przygotowujące do zdobycia uprawnień typu ” SEP”. Organizowane przez nas szkolenia i pozostała działalność, jest realizowana przy wsparciu specjalistów dydaktyków i praktyków z uczelni wyższych i wiodących w kraju ośrodków naukowo‑badawczych. Odpowiednio wykwalifikowana kadra oraz dobrze dopasowany program szkolenia, gwarantują wszystkim uczestnikom dobre przygotowanie. Wśród realizowanych projektów szkoleniowych oprócz szkoleń bhp w tym również dla górnictwa na uwagę zasługują szkolenia specjalistyczne dla spółdzielni mieszkaniowych, kominiarzy, producentów wyrobów budowlanych, pracowników działów inwestycyjnych itp. wachlarz realizowanych szkoleń zarówno zamkniętych jak i otwartych jest szeroki z uwagi na szerokie spektrum osób współpracujących z naszą placówką. 

Główna siedziba Ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG znajduje się w Krakowie przy ulicy Lubicz 25/338. 

Nasza struktura organizacyjna umożliwia nam prowadzenie działalności rzeczoznawczej i szkoleniowej na terenie całego kraju. W ramach działalności rzeczoznawczej realizujemy usługi w zakresie:
•    doradztwa i porad technicznych,
•    wykonania ekspertyz i opinii,
•    prowadzenia konsultacji i orzecznictwa technicznego,
•    prac projektowych,
•    pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
•    opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń,
•    prowadzenia instalacji, rozruchu i obsługi urządzeń.

Do każdego realizowane przez nas zlecenia dobierana jest kadra rzeczoznawców, ekspertów z danej dziedziny, co pozwala na profesjonalne i rzetelne opracowanie z naszej strony zleconej nam dokumentacji czy też opracowań.

www.osir-krakow.pl

Skip to content