Denios Sp. z o.o.

DENIOS Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dostawcą produktów i usług w zakresie ochrony środowiska w zakładzie i bhp na stanowisku pracy.

Od 30 lat na świecie i od 10 lat w Polsce, DENIOS wyznacza standardy w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Naszym zadaniem jest aktywna ochrona ludzi i środowiska poprzez oferowanie innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań.

Oferujemy:

  • najnowsze rozwiązania pomagające chronić środowisko i pracowników,
  • bezpieczne przechowywanie i manipulowanie substancjami niebezpiecznymi w budynku i na zewnątrz,
  • wyposażenie dla produkcji i zakładów pracy,
  • indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klienta,
  • fachowy serwis,
  • 5 lat gwarancji DENIOS,
  • zgodność z normami i dyrektywami UE.

Jako techniczny pionier, wdrożyliśmy wiele rozwiązań, które stały się standardem rynkowym w wielu ważnych dziedzinach i robimy to nadal. Przykładem może być pierwszy europejski magazyn kontenerowy do składowania materiałów niebezpiecznych z ochroną ppoż. REI120 czy pierwsza na świecie tłoczona wanna wychwytowa UltraSafe.

W programie DENIOS oferujemy ponad 10.000 produktów dla przemysłu, warsztatów, zakładów produkcyjnych, które pomagają chronić ludzi i miejsca pracy.

Z WSZOP współpracujemy od 2017 r. – wspieramy Uczelnię w edukacji i propagowaniu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi, z poszanowaniem środowiska i w zgodzie z przepisami. Uczestniczymy w konferencjach organizowanych przez WSZOP – przeprowadzając innowacyjne szkolenie Unikanie zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych, którego celem jest pogłębienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie magazynowania substancji niebezpiecznych, manipulowania nimi oraz przedstawienie realnych zagrożeń wynikających ze złego ich używania i składowania.

Nieodpłatnie przekazaliśmy do WSZOP produkty DENIOS dopasowane do zagadnień realizowanych przez studentów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

www.denios.pl

Skip to content