Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk - logo

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 15 stycznia 2014 r. zawarła porozumienie o współpracy naukowo-badawczej z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. To już drugie porozumienie o współpracy oparte na wspólnej realizacji projektów badawczych.

Zakres współpracy obejmuje badania z dziedziny chemii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień materiałów polimerowych i węglowych. Studenci studiów magisterskich będą mogli również realizować prace dyplomowe w laboratoriach Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

www.cmpw-pan.edu.pl

Skip to content