Zostały ostatnie miejsca na szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP

Termin: 6-8 kwietnia 2022 r.

Forma szkolenia: stacjonarnie

Miejsce: WSZOP ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu okresowym dla pracowników służb BHP.
Zajęcia odbędą się w terminie 6-8 kwietnia 2022 r.
Kurs obejmuje 32 h.
Koszt wynosi 800 zł.

Zapisy trwają do 31 marca 2022 r.

Ramowy program

Moduł pierwszy

 • metody identyfikacji, analizy i oceny ryzyka związanego z zagrożeniami,
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy,
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

Moduł drugi

 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Moduł trzeci

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw UE, konwencji MOP),
 • nowoczesne metody pracy służby BHP,
 • nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych),
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
Koszty
Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP
800 zł

Opłatę prosimy wpłacać na konto:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mBank S.A. O/Katowice:

66 1140 1078 0000 4048 1400 1003

W opisie przelewu proszę podać nazwisko i imię uczestnika oraz skróconą nazwę: szkolenie BHP.

W celu wystawienia faktury VAT prosimy o kontakt: @:mpanka@wszop.edu.pl 
T: 32 355 97 80

Uczelnia nie jest płatnikiem VAT.

Rejestracja

Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Ilona Małyszek
Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

@:imalyszek@wszop.edu.pl
Tel. tel. (32) 355 97 97 wew. 25

Skip to content