Osijek – wyjazd listopad 2018

Osijek średniej wielkości miasto we wschodniej Chorwacji (130 tys. mieszkańców, choć biorąc pod uwagę stosunki ludnościowe w Chorwacji, miasto należy zaliczyć do jednego z większych) na granicy z Węgrami. Historycznie umocowane w krainie Slawonii, nad rzeką Drawą. Rzeka ta o malowniczym położeniu i użytkowym zagospodarowaniu dla żeglugi śródlądowej, dzieli miasto na dwa obszary funkcyjne – rekreacyjny i mieszkalno-usługowy. Warto zarezerwować sobie czas na spacer bulwarami Drawy, co w zasadniczy sposób wyczerpuje szlak turystyczny miasta.

Historia miasta zakotwiczona jest w czasach rzymskich (choć z tego okresu z trudem można odnaleźć artefakty), głównie w funkcji militarnej – co zdeterminowało znaczenie obszaru na długie wieki, aż do czasów napoleońskich.

Dwa istotne okresy rozkwitu miasta to czasy osmańskie i jego funkcja militarno-handlowa (z tego okresu pochodził nieistniejący już słynny Most Sulejmana), jak i czasy dominacji kultury Habsburgów, kiedy to nastąpił rozkwit gospodarczy obszaru. Z tego okresu można podziwiać wspaniałe przykłady zabudowy secesyjnej, min. na ulicy Europejskiej w Osijeku. Niestety dziś mocno zaniedbane, co wynika z wysokich kosztów utrzymania obiektów, najczęściej pozostających w rękach prywatnych. Prócz barokowo-secesyjnego centrum miasta z pewnością warta zwiedzenia jest tzw. Tvrđa, (twierdza) pozostałość po forcie napoleońskim. Dzisiaj głownie siedziba osijeckiego uniwersytetu (Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera), licznych kawiarni, muzeum.

Dzisiejszy Osijek to głownie ośrodek kulturalny, akademicki z przemysłem petrochemicznym, produkcją maszyn rolniczych, mebli, zapałek, materiałów budowlanych i duża cukrownią – co koresponduje z rozlicznym otoczeniem miasta.  W rozmowie z władzami uczelni często przebijają plany wykreowania miasta na chorwacki ośrodek rozwoju nowych technologii. Plan ten jest ambitny, jednak w swych założeniach realny, czemu warto się przyjrzeć w kontekście dalszej współpracy.

Sam uniwersytet nie jest ośrodkiem nowym, jednak ostatnio przeszedł gruntowną reorganizację, pojawiły się nowe wydziały, można powiedzieć, iż z wieloma kierunkami „startuje” od nowa. Jest dość sporym państwowym ośrodkiem uniwersyteckim, z licznymi wydziałani i malowniczym położeniem.

W kwestii szczegółowego zapoznania się z ofertą ośrodka zapraszam na stronę http://www.unios.hr/en/about-university/university-units/

Reasumując muszę uznać swój pobyt za udany pod każdym względem. Miejsce to daje dużo możliwości, przyjazną atmosferę przy bardzo przystępnych cenach aprowizacji. Miejsce kreuje inną atmosferę studiowania, z życiem akademickim oscylującym między salami wykładowymi, historycznym otoczeniem miasta a kawiarniami i restauracjami z lokalną kuchnia. Tworząc tym samym atmosferę wymiany myśli godną tradycji austro-węgierskiej. Gorąco polecam wyjazd na Uniwersytet w Osijeku.

Aleksander Wolski

Skip to content