Ogólnopolski Konkurs Studenccy Mistrzowie Kryminalistyki

konkurs studenccy mistrzowie kryminalistyki

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Studenccy Mistrzowie Kryminalistyki. 

Konkurs skierowany jest do studentów z całej Polski zrzeszonych w kołach naukowych specjalizujących się w kryminalistyce. Będzie okazją do sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu kryminalistyki, a także międzyuczelnianej integracji pasjonatów zwalczania zbrodni. 

Do udziału koła naukowe mogą zgłaszać zespoły max. 5-osobowe. Konkurs składa się z 2 etapów:

  • I etap – test wiedzy z zakresu kryminalistyki (przeprowadzany ustnie przez platformę Teams)
  • II etap – przeprowadzenie oględzin zainscenizowanego miejsca zdarzenia (w siedzibie WSZOP) 

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w Regulaminie

Nagrody

I miejsce - walizka do oględzin zewnętrznych zwłok

Wszystkie zespoły, które zakwalifikują się do drugiego etapu otrzymają również dyplomy i zestawy upominków. 

Terminy

Zgłoszenia zespołów konkursowych przyjmowane są do 7.11.2023 r. 

  • I etap – 9.11.2023 r. 
  • II etap – 28.11.2023 r. 

Zapisy

Zgłaszanie zespołów konkursowych odbywa się przez formularz online:

Wszelkie pytania w sprawie konkursu można kierować mailowo na adres ksobecka@wszop.edu.pl

gornoslasko-zaglebiowska metropolia

Projekt "Ogólnopolski konkurs Studenccy Mistrzowie Kryminalistyki" został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.

Organizatorzy

Logo Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii

Partner merytoryczny

Skip to content