Obrony studiów podyplomowych

W sobotę 2 lipca 2022 r. odbył się egzamin dyplomowy dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Kadry i płace. 

Przeprowadziła go komisja w składzie dr Anna Sikorska, dr Helena Wicher i Ilona Małyszek. Egzamin miał formę ustną i obejmował pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i systemów podatkowych. 

Wszyscy słuchacze wykazali się wysokim poziomem wiedzy i uzyskali wynik pozytywny. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Skip to content