Obóz sprawnościowy studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Obóz treningowy studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Jak co roku studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego po drugim semestrze studiów licencjackich wyjechali na obóz sprawnościowy.

Intensywny program obozu obejmuje zajęcia z samoobrony, technik interwencji oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego. Uczestnicy zapoznają się również z podstawowymi technikami wspinaczkowymi. Wyjazd na obóz treningowy to również świetna okazja do integracji podczas wspólnych ćwiczeń i wędrówek.

Wyjazd to praktyczne uzupełnienie wiedzy zdobytej w trakcie pierwszego roku nauki oraz świetna okazja do sprawdzenia się w warunkach terenowych, a także integracji.

Skip to content