Studia podyplomowe

Metrologia w przemyśle

1000 zł zniżki!

tylko do 16 września 2023 r.

Studia podyplomowe

Metrologia w przemyśle

1000 zł zniżki!*

tylko do 16 września 2023 r.

Studia podyplomowe
2 semestry

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania 

Studia podyplomowe Metrologia w przemyśle pozwolą uzyskać przygotowanie praktyczne w zakresie metod pomiarów oceny dokładności narzędzi pomiarowych, zagadnień wzorcowania systemów współrzędnościowych, walidacji metod badawczych, najnowszych rozwiązań w zakresie techniki współrzędnościowej oraz akredytacji i systemu zarządzania opartym o wymagania ISO 17025.

Skierowane są w szczególności do absolwentów studiów technicznych oraz osób związanych już zawodowo z metrologią; pracowników laboratoriów badawczych i wzorujących oraz pracowników naukowych.

Program Studiów zaopiniowany przez pracowników naukowo-badawczych akredytowanych laboratoriów oraz praktyków zawodowo związanych z metrologią obejmuje blisko 200 godzin zajęć.

Uzyskane dokumenty

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zaliczeniu projektu końcowego otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat Auditora Systemów Zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorujących
  • Metrologia ogólna
  • Metrologia prawna
  • Analiza niepewności pomiarowej
  • Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych
  • Systemy zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących
  • Audit w laboratorium
  • Analiza systemów pomiarowych
  • Projekt końcowy

Absolwenci Studiów będą przygotowani do pracy w laboratoriach pomiarowych, zarówno w sektorze przemysłowym jak i jednostkach naukowo-badawczych przy sprawowaniu nadzoru nad przeprowadzaniem specjalistycznych pomiarów. Będą potrafili samodzielnie wykonywać pomiary oraz analizować uzyskane wyniki.

Opłaty

Płatność miesięczna

10 rat

Płatność semestralna

2 raty

Wysokość raty
540 zł
2 500 zł
Całkowity koszt studiów
5 400 zł
5 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 1000 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 16 września 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 4 400 zł.  Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Opłaty

Rata miesięczna
540 zł
Rata semestralna
2 500 zł
Koszt studiów przy ratach miesięcznych
5 400 zł
Koszt studiów przy ratach semestralnych
5 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 1000 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 16 września 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 4 400 zł.  Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

kierownik metrologii andrzej paukszto
Kierownik studiów
dr inż. Andrzej Paukszto

Doktor nauk biologicznych, toksykolog, ekolog, leśnik, nauczyciel akademicki WSZOP. Kierownik Laboratorium Zagrożeń Chemicznych WSZOP.

Wśród jego zainteresowań naukowo-dydaktycznych są toksykologia przemysłowa, ekologia, chemia środowiska i zagrożenia chemiczne i biologiczne w środowisku pracy. Bada m.in. narażenie na zanieczyszczenia pyłowe lub hałas na wybranych stanowiskach pracy.

W swojej działalności naukowej i dydaktycznej wykorzystuje narzędzia metrologii chemicznej, głównie spektrofotometrii masowej (AAS) i spektrofotometrii UV-VIS, mierniki laserowe (m.in. do pomiaru zapylenia powietrza) oraz wiele innych urządzeń metrologicznych.

Skip to content