Konkurs OZE czy ATOM?

konkurs oze czy atom

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do udziału w Konkursie organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – Światło na przyszłość – OZE czy ATOM

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie infografiki związanej z tematem konkursu Światło na przyszłość – OZE czy ATOM. W swojej pracy powinni opowiedzieć się, jaką ich zdaniem ścieżką powinna pójść Polska, aby zminimalizować spalanie węgla i przeciwdziałać zmianom klimatu. Czy powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii czy w energię atomową? Czy powinniśmy łączyć różne rozwiązania? Czy jest jeszcze inna alternatywa?

Konkurs przede wszystkim skierowany jest do uczniów klas maturalnych. 

Przez infografikę rozumie się wizualną formę przedstawiania informacji łączącą elementy graficznemałą ilością tekstu.

Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie elektronicznej w programie graficznym (plik zapisany w formacie PDF, rozdzielczość 300 DPI) lub ręcznie techniką dowolną.

Minimalne wymiary pracy to 29,7 x 42 cm (format A3). Całość pracy konkursowej powinna zawierać się na jednym arkuszu papieru lub w jednym, jednostronicowym pliku.

Prace muszą być przygotowane indywidualnie i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. 

Infografiki będą oceniane przede wszystkim pod względem:

  • poziomu zgłębienia tematu 
  • doboru odpowiednich argumentów do wybranego stanowiska
  • kreatywności i walorów estetycznych 

Nagrody

  • nagroda główna – bezpłatne studia inżynierskie we WSZOP (rozpoczynające się w roku akademickim 2023/24), robot solarny i powerbank
  • drugie miejsce – 50% zniżki na 1 i 2 semestr studiów inżynierskich we WSZOP w roku akademickim 2023/24, gra planszowa i powerbank 
  • trzecie miejsce – gra karciana i powerbank

Autorzy pozostałych wyjątkowych prac otrzymają wyróżnienia. Ponadto, każdy uczestnik, którego praca spełni wymagania formalne otrzyma dyplom uczestnictwa. 

Terminy

14 kwietnia 2023 r. 

28 kwietnia 2023 r. 

termin zgłaszania prac

ogłoszenie wyników

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora drogą elektroniczną na adres promocja@wszop.edu.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście do Działu Promocji i Rekrutacji.

W tytule emaila lub na kopercie należy zamieścić nazwę Konkursu: Światło na przyszłość – OZE czy ATOM.

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Patronat

polska izba ekologii
wfoś

Dokumenty

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Skip to content