Konferencja Współczesny rynek pracy – sukces czy porażka

24 września 2015 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się konferencja pt. Współczesny rynek pracy – sukces czy porażka? zorganizowana przez Wydział Humanistyczno-Społeczny WSZOP. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Patronat nad Konferencją objął Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Wydarzenie miało szczególny charakter, nie tylko ze względu na atrakcyjny i aktualny temat – było przede wszystkim konfrontacją, wymianą doświadczeń pomiędzy naukowcami a praktykami.  Komu najłatwiej znaleźć pracę? Kto jest wykluczony na rynku pracy? W jaki sposób kształtować umiejętności najbardziej pożądane na rynku pracy? Co zrobić, by zagrożenia na rynku pracy obrócić na własną korzyść? Omówione zostały najistotniejsze problemy funkcjonowania współczesnego rynku pracy, dokonano także bilansu 25 lat przemian, jakie zaszły w tym zakresie od momentu rozpoczęcia w Polsce transformacji ustrojowej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie!

Skip to content