Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNY WYMIAR BEZPIECEŃSTWA W ASPEKCIE ZMIENNOŚCI ZAGROŻEŃ

Konferencja odbyła się 28 maja 2010r.

Cel konferencji: ukazanie zagrożeń w środowiskach lokalnych i globalnych w świetle zachodzących zmian w obszarze technicznym, społecznym oraz politycznym

Organizator, dr inż. Bogdan Kosowski

Ok. 100 uczestników: przedstawiciele organów ochrony prawnej, urzędów miast i gmin, wydziałów zarządzania kryzysowego

Skip to content