Konferencja Naukowa PRACA – ZDROWIE – ŚRODOWISKO

Konferencja odbyła się 27-28 listopada 2008 r. w Ustroniu.

Celem konferencji była ocena zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia
w środowisku pracy (w przemyśle chemicznym, włókienniczym, drzewnym, materiałów budowlanych, spożywczym) oraz wymiana doświadczeń z zakresu badań na temat środowiska pracy i środowiska życia człowieka.

Organizator: dr hab. inż. Janusz Mirosławski

Skip to content