Konferencja Naukowa OBRAZY DOŚWIADCZANIA

Celem konferencji  była aktualizacja stanu badań dotyczących problemu obrazowania
i poziomów doświadczania w kulturze audiowizualnej publikacja zgromadzonych materiałów (artykułów, prezentacji) oraz wniosków (dyskusje, panele tematyczne).

Organizator: dr hab. Anna Węgrzyniak, KATEDRA KULTUROZNAWSTWA

Konferencja nieodpłatna

Skip to content