Konferencja Naukowa GOSPODARKA ODPADAMI

Konferencja odbyła się 6 stycznia 2009 r.

finansowana  przez WFOŚ i GW Katowicach

Cel konferencji: przedstawienie nowych koncepcji oraz technologii gospodarki odpadami. Konferencja nieodpłatna – 200 uczestników (gł. z inst., samorządowych).

Wystawa plakatów ekologicznych.

Materiały będą opublikowane

Organizator: dr hab. Andrzej Misiołek

Skip to content