VIII Konferencja Bezpieczeństwo Pracy – Środowisko – Zarządzanie

W roku 2019 odbyła się VIII Konferencja Bezpieczeństwo Pracy – Środowisko – Zarządzanie,która promowała najnowsze wyniki badań i osiągnięcia polskich naukowców w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i środowiska naturalnego.

Tematyka Konferencji:

  1. Zagrożenia człowieka w środowisku pracy
    1. czynniki szkodliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne) i ich następstwa
    2. choroby zawodowe  i zagrożenia XXI wieku
    3. zapobieganie zagrożeniom:

–       programy prewencyjne (szkolenia, redukcja ryzyka, systemy zarządzania bhp, badania lekarskie, profilaktyczne programy zdrowotne itd.)

–       środki ochrony indywidualnej, oddziaływanie procesów produkcyjnych  na środowisko

  1. Metody pomiarowe czynników szkodliwych w środowisku pracy i środowisku naturalnym
  2. Specyfika doskonalenia bezpieczeństwa pracy w różnych gałęziach gospodarki, w tym o zwiększonym ryzyku zawodowym
  3. Metody kreowania i zarządzania kulturą bezpieczeństwa w organizacji
Skip to content