Komunikat w sprawie realizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Zdjęcie ilustrujące pracę na laptopie

Szanowni Studenci,

decyzją władz rektorskich zajęcia w semestrze letnim 2020/21 będą realizowane w formie mieszanej – w bezpośrednim kontakcie na terenie Uczelni oraz w formie zdalnej (informacje dostępne są w planach zajęć).

Hybrydowa forma została podyktowana staraniem o zachowanie jakości kształcenia przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego (bezpiecznej przestrzeni w salach wykładowych i na korytarzach podczas przerw, zapewnieniu środków sanitarnych przy wejściu oraz dezynfekcji  powierzchni wspólnych co trzy godziny – klamki, poręcze).

Dla każdego rocznika zostały wybrane przedmioty, które będą realizowane w całości  lub w części w bezpośrednim kontakcie. Wszystkie te zajęcia będą synchronicznie transmitowane poprzez TEAMS. Do wyboru studenta będzie należała forma zajęć.  

Jednocześnie miło mi poinformować, że od 13 marca br. we wszystkich aulach zostaną zainstalowane kamery obrotowe, które pozwolą na komfortowy odbiór wykładów online;  w salach ćwiczeniowych kamery przenośne, które również znacząco poprawią percepcję studiowania.

Studenci zobowiązani są do respektowania postanowień określonych w procedurze w sprawie bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego we WSZOP w okresie pandemii COVID-19, (dostępnej na Platformie Moodle), w szczególności zachowania dystansu społecznego oraz  bezwzględnego stosowania maseczek podczas przemieszczania się na korytarzach.  

Możliwe zmiany związane z sytuacją pandemiczną będą widoczne w planach zajęć (dot. zmienionej formy w kontakcie bezpośrednim na zajęcia na Platformach – Teams lub Moodle).

Życzymy powodzenia w studiowaniu, do zobaczenia w Uczelni lub w wirtualnej przestrzeni.  

#UCZSIĘUCZ  

KANCLERZ
Małgorzata Sikorska

Katowice, 25 lutego 2021 r.

Skip to content