inforob
Zdjęcie ilustrujące logo Koła Naukowego Informatyki i Robotyki

Koło Naukowe Informatyki
i Robotyki INFOROB

Koło Naukowe Informatyki i Robotyki INFOROB skupia studentów zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny informatyki, automatyki i robotyki. Członkowie Koła rozwijają swoje zainteresowania, głównie z obszaru automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. 

Projektują urządzania z układami sterowania opartymi na mikrokontrolerach i układach programowalnych PLC, które w znacznym stopniu wykraczają poza programy studiów kierunków prowadzonych w Kolegium Nauk Technicznych WSZOP.

Studenci uczestniczą w wielu eventach związanych z automatyzacją i robotyzacją.

W ramach działalności Koła studenci rozszerzyli swoje zainteresowania również o technologie druku przestrzennego – 3D.

Głównym celem Koła jest promocja idei automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych oraz promowanie idei robotyki edukacyjnej.

Do zadań Koła należą w szczególności:

  • projektowanie urządzeń opartych na układach PLC
  • rozwijanie zainteresowań robotyką, informatyką i technikami 3D
  • współpraca z instytucjami realizującymi podobne cele i zadania
  • udział w konkursach promujących tożsamy profil działalności organizowanych przez inne instytucje
  • organizowanie studenckich konferencji i warsztatów z zakresu działalności Koła
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i działalność Koła
  • promocja idei ECDL oparta o certyfikację Europejską.

 

Kontakt:

Opiekun Koła – dr inż. Witold Krieser  
wkrieser@wszop.edu.pl
tel: 604 722 095

Zapraszamy studentów do udziału w działalności Koła!

Deklaracja członkowska

Serdecznie dziękujemy firmie ABB za udostępnienie oprogramowania ROBOSTUDIO.

Skip to content