Koło Naukowe Informatyki i Robotyki INFOROB
Grafika ilustrująca Koło naukowe Informatyki i Robotyki INFOROB

Koło Naukowe Informatyki i Robotyki INFOROB

Koło Naukowe Informatyki i Robotyki INFOROB zrzesza studentów zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny informatyki i robotyki. Głównym celem Koła jest promocja idei ECDL-a, która umożliwia studentom zbudowanie ścieżki certyfikacyjnej, najbardziej odpowiadającej potrzebom ich samych i ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) głównie te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych – program uczenia się przez całe życie.

Koło naukowe INFOROB rozszerzyło swoje zainteresowania o technologie druku przestrzennego – druku 3d. Wszystkich zainteresowanych drukiem przestrzennym zapraszamy na stronę internetową drukowanyswiat3d.pl.

Do zadań koła należą:

  • promocja idei ECDL wśród społeczności studenckiej,
  • prowadzenie szkoleń dla członków Koła, przygotowujących do egzaminu ECDL,
  • promocja Technologii Informacyjnej,
  • promocja Robotyki.

 

Kontakt:

Opiekun Koła – dr inż. Witold Krieser  zaprasza studentów do udziału w działalności Koła!

Zainteresowanie osoby proszone są o kontakt: wkrieser@wszop.edu.pl
tel: 604 722 095

Serdecznie dziękujemy firmie ABB za udostępnienie oprogramowania ROBOSTUDIO.