Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji:
Zagrożenia w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Uczelnia), z siedzibą w Katowicach, 40-007, ul. Bankowa 8; e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl.
2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: ido@wszop.edu.pl.
3. Pana/i dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, reprezentowana instytucja, adres e-mail, głos, wizerunek są przetwarzane w celu wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji w dniu 15 listopada 2022 r. konferencji pt. Zagrożenia w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej. Pana/i dane osobowe są przetwarzane w związku z Pana/i obecnością (uczestnictwo bierne) lub (i) z Pana/i wystąpieniem w charakterze prelegenta (uczestnictwo czynne), a także w celu publikacji zdjęć z konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO). Konferencja realizowana będzie w hotelu Novotel w Katowicach.
4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych jest: Home.pl w zakresie wykonywania usług hostingowych, Facebook w zakresie publikacji konferencji.
5. Pana/i dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konferencji pt. Zagrożenia w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej oraz do jej sprawozdawczości na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.
6. Pana/i dane osobowe podlegają archiwizacji przez okres 3 lat.
7. W warunkach prawem przewidzianych ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. W warunkach prawem przewidzianych ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu.
9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Skip to content