Klasa Akademicka WSZOP

klasa akademicka wszop

We współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich rozpoczęliśmy projekt Klasy Akademickiej WSZOP. Na pierwszą Klasę Akademicką WSZOP została wybrana klasa 3 policyjno-celna.

Uroczysta inauguracja odbyła się 21 listopada 2022 r. w Zespole Szkół nr 1, podczas której obecni byli Dyrektor ZS1 Katarzyna Musiałek, koordynator projektu z ramienia ZS1 Agnieszka Krieser i koordynatorzy projektu z ramienia uczelni – dr Arkadiusz P. Szajna i Krystyna Sobecka. Uczniowie otrzymali indeksy Klasy Akademickiej i wysłuchali wykładu pt. Czy istnieje zbrodnia doskonała. 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i merytoryczne przygotowanie do pracy w strukturach służb mundurowych. W ramach Klasy Akademickiej uczniowie wezmą udział w zajęciach z wykładowcami WSZOP z zakresu m.in. kryminalistyki, kryminologii, więziennictwa, psychokryminalistyki, prawa karnego czy badań poligraficznych. Uczniowie na zakończenie projektu otrzymają dyplomy ukończenia Klasy Akademickiej oraz będą mieli możliwość napisania artykułu, który będzie opublikowany w uczelnianym czasopiśmie studencko-uczniowskim.

Skip to content