Studia podyplomowe

Kadry i płace

900 zł zniżki!

tylko do 31 lipca 2024 r. 

Studia podyplomowe

Kadry i płace

600 zł zniżki!*

tylko do 9 października 2023 r.

Studia podyplomowe
2 semestry

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Warsztatowa forma zajęć (warsztaty i konwersatoria) oraz przyjazna atmosfera dają okazję do wymiany doświadczeń, zdobycia najnowszej wiedzy i umiejętności praktycznych. Około 120 godzin ćwiczeń / konwersatoriów poświęconych jest zagadnieniom związanym z obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Enova365 i Płatnik. Studia Kadry i płace we WSZOP umożliwią Ci zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności oraz wartościowego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.           

Studia podyplomowe w zakresie kadry i płace mają na celu przygotowanie do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki kadrowo-płacowej. Jako słuchacz zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podstaw prawa podatkowego, a także ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Uzyskasz także kompetencje interpersonalne i poznasz reguły psychologiczne, umożliwiające pracę w zespole. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych praktyków – inspektorów pracy, administracji skarbowej, ZUS-u, a także radców prawnych, adwokatów i doświadczonych menedżerów działów personalnych.

 

 

Uzyskane dokumenty:

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztatach nauki programu Enova365 oraz Płatnik.

Studia podyplomowe: Kadry i płace

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Kadry i płace nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dokumentacji płacowej, zarządzania kadrą, systemu wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji pracowniczej, a także obsługi systemów kadrowo płacowych. Oferta studiów podyplomowych udostępniona przez uczelnię WSZOP dedykowana jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę bądź ją poszerzyć w zakresie znajomości specjalistycznych zagadnień kadrowo-płacowych. Jak również dla tych, którzy planują założenie własnej działalności gospodarczej lub chcą podjąć pracę w dziale kadrowo – płacowym. Studia podyplomowe, pozwolą Ci lepiej zrozumieć branżę oraz poznać specyfikę pracy specjalisty ds. kadr i płac.

Program studiów został opracowany w porozumieniu z praktykami zawodowo zajmującymi się prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi oraz prawem podatkowym. Pozwoliło to na stworzenie programu obejmującego najważniejsze zagadnienia z ww. dziedzin w kontekście uzyskania niezbędnej wiedzy, w tym umiejętności wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac.

Studia składają się z czterech modułów:

 • Prawo pracy,
 • Ubezpieczenia społeczne,
 • Prawo podatkowe,
 • Psychologia.

W ramach warsztatów pod okiem doświadczonego praktyka nabędziesz umiejętności obsługi programów Enova365 oraz Płatnik. Ponadto dzięki dostępowi do serwisu prawnego LEGALIS możesz aktualizować swoją wiedzę o bieżące przepisy prawa, najnowsze orzecznictwo sądowe, monografie oraz komentarze do aktów prawnych.

Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych praktyków: inspektorów pracy i ZUS-u, sędziów, radców prawnych oraz doświadczonych menedżerów działów personalnych.

Zakres tematyczny studiów:

 • zakładowe źródła prawa pracy,
 • rekrutacja i selekcja pracowników,
 • nawiązanie, rozwiązanie oraz zmiana stosunku pracy,
 • urlopy pracownicze,
 • odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników,
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 • wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy – sposoby naliczania,
 • czas pracy – sposoby naliczania,
 • dokumentacja kadrowa i ochrona danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników,
 • organy nadzoru nad warunkami pracy, wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • podstawy ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ramach stosunku pracy oraz umowy cywilnoprawnej,
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • świadczenia emerytalno-rentowe,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – wybrane zagadnienia,
 • obsługa programu Enova365 oraz Płatnik.

Studia podyplomowe w zakresie Kadry i płace adresowane są do praktyków, a także do przyszłych specjalistów działów kadrowo-płacowych. Zapraszamy również menedżerów zarządzających zasobami ludzkimi, zainteresowanych zdobyciem wiedzy dotyczącej zasad zatrudniania pracowników. Jakie perspektywy zawodowe mają absolwenci tego kierunku studiów? Absolwenci nabywają umiejętności i wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy jako specjalista ds. rachunkowych, specjalista ds. kadr i płac, specjalista w dziale HR.

Niezależnie od tego, czy masz już ukończone studia licencjackie lub magisterskie w dziedzinie kadr i płac, czy też masz potrzebę przekwalifikowania się, nasz program studiów podyplomowych został przygotowany z myślą o tych, którzy chcą rozwijać się w tej dziedzinie i zdobyć specjalistyczną wiedzę. Podejmij studia podyplomowe na specjalności kadry i płace jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania personelem, prawa pracy, polityki kadrowej, systemu rozliczania czasu pracy i naliczania wynagrodzeń.

Opłaty

Płatność miesięczna

10 rat

Płatność semestralna

2 raty

Wysokość raty
440 zł
2000 zł
Całkowity koszt studiów
4 400 zł
4 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 600 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 9 października 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 3 800 zł.  Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Opłaty

Rata miesięczna
440 zł
Rata semestralna
2 000 zł
Koszt studiów przy ratach miesięcznych
4 400 zł
Koszt studiów przy ratach semestralnych
4 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 900 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 31 lipca 2024 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 3 500 zł. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 10/2023/2024.

Zdjęcie ilustrujące kierownika studiów podyplomowych
Kierownik studiów
dr Anna Sikorska

Doktor nauk prawnych, specjalność prawo pracy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagielońskim.

Wykładowca przedmiotów prawo pracy oraz ochrony danych osobowych. Prorektor ds. współpracy i rozwoju.

Inspektor pracy OIP Katowice w latach 2003 – 2009.

Film o studiach

Odtwórz wideo
Skip to content