Studia

podyplomowe

Kadry
i płace

Studia podyplomowe Kadry i płace

Studia podyplomowe
1 rok

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Warsztatowa forma zajęć (warsztaty i konwersatoria) oraz przyjazna atmosfera dają okazję do wymiany doświadczeń, zdobycia najnowszej wiedzy i umiejętności praktycznych. Około 120 godzin ćwiczeń / konwersatoriów poświęconych jest zagadnieniom związanym z obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Enova365 i Płatnik. Studia Kadry i płace we WSZOP umożliwią Ci zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności oraz wartościowego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.           

Studia podyplomowe w zakresie kadry i płace mają na celu przygotowanie do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki kadrowo-płacowej. Jako słuchacz zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podstaw prawa podatkowego, a także ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Uzyskasz także kompetencje interpersonalne i poznasz reguły psychologiczne, umożliwiające pracę w zespole. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych praktyków – inspektorów pracy, administracji skarbowej, ZUS-u, a także radców prawnych, adwokatów i doświadczonych menedżerów działów personalnych.

Uzyskane dokumenty:

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • certyfikat potwierdzający udział w warsztatach nauki programu Enova365 oraz Płatnik.

Studia podyplomowe: Kadry i płace

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Kadry i płace nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dokumentacji płacowej, zarządzania kadrą, systemu wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji pracowniczej, a także obsługi systemów kadrowo płacowych. Oferta studiów podyplomowych udostępniona przez uczelnię WSZOP dedykowana jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę bądź ją poszerzyć w zakresie znajomości specjalistycznych zagadnień kadrowo-płacowych. Jak również dla tych, którzy planują założenie własnej działalności gospodarczej lub chcą podjąć pracę w dziale kadrowo – płacowym. Studia podyplomowe, pozwolą Ci lepiej zrozumieć branżę oraz poznać specyfikę pracy specjalisty ds. kadr i płac.

Zdjęcie ilustrujące kierownika studiów podyplomowych
Kierownik studiów
dr Anna Sikorska

Doktor nauk prawnych, specjalność prawo pracy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagielońskim.

Wykładowca przedmiotów prawo pracy oraz ochrony danych osobowych. Prorektor ds. współpracy i rozwoju.

Inspektor pracy OIP Katowice w latach 2003 – 2009.

Film o studiach

Odtwórz wideo