III Konferencja – Tryumf nauki w walce z przestępczością

Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP zaprasza studentów i uczniów Szkół Partnerskich WSZOP do udziału w III edycji konferencji “Tryumf nauki w walce z przestępczością”, która odbędzie się 30 maja 2023 roku w siedzibie Uczelni.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć kryminalistyki i kryminologii oraz pokrewnych dyscyplin naukowych z nimi związanych, usprawniających mechanizmy zwalczania i zapobiegania przestępczości.

Zgłoszenia do udziału czynnego należy kierować w formie elektronicznej (mailowo) do dnia 30 kwietnia 2023 r. na adres: aszajna@wszop.edu.pl

  • dla Uczniów – zgłoszenia dokonuje nauczyciel podając: imię i nazwisko ucznia, temat proponowanego wystąpienia oraz nazwę szkoły.
  • dla Studentów – zgłoszenia dokonuje Student podając: imię i nazwisko, temat proponowanego wystąpienia, kierunek studiów oraz specjalność.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.04.2023 r.

Szczegółowych informacji na temat Konferencji udziela Pan dr Arkadiusz P. Szajna – opiekun KNKiK: aszajna@wszop.edu.pl

Zapraszamy serdecznie!

Skip to content