III Konferencja Szkoleniowa Bezpieczne Stanowisko Pracy – Skuteczny Behapowiec

Konferencja odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 7 grudnia 2011 r. Adresowana była do specjalistów BHP, społecznych inspektorów pracy i do pracodawców.

W programie konferencji oprócz wykładów i prelekcji znanych i cenionych praktyków z zakresu BHP Czy wiesz, jak przeprowadzić dobre i ciekawe szkolenie BHP? Pierwsza pomoc przedlekarska w praktyce BHP-owca, Jak przekonać pracowników do przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych? Jak budowano kulturę bezpieczeństwa i zmieniano zachowania pracowników na bezpieczne? Jak wpłynąć na pracodawcę, by zwiększył nakłady na BHP w firmie? przewidziano również panel dyskusyjny: Jak odnieść sukces na rynku BHP? Jak zwiększyć przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa działającego na rynku środków ochrony indywidualnej?

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Skip to content