II Konferencja Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Ratownictwo 2011.

Zakład Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSZOP zorganizował II konferencję naukową Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Ratownictwo 2011, która odbyła się 20 maja w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim. Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był prof. dr hab. inż. dr h.c. Marek Trombski – Rektor WSZOP, od 1997 roku wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Konferencja odbyła się pod patronatem: Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Waldemara Pawlaka, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza oraz Marszałka Województwa Śląskiego – Adama Matusiewicza.

Podczas konferencji zaprezentowano różne punkty widzenia na temat systemu ratowniczego w Polsce, będącego elementem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, jego słabe i mocne strony. W konferencji udział wzięło pięćdziesięciu profesjonalistów ze służb ratowniczych, jednostek zarządzania kryzysowego, administracji publicznej i środowiska akademickiego. Współorganizatorem była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Skip to content