II Konferencja Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – sprzęt i metody monitoringu

16 marca podczas XV Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2011 odbyła się II Konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pt.: “Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – sprzęt i metody monitoringu“. Przewodniczącą Rady Programowej konferencji była dr inż. Iwona Romanowska-Słomka z Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy WSZOP.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie.

Skip to content