II Konferencja Continuity and Change in the English Language and Culture

Konferencja odbyła się 21 czerwca 2013 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Celem konferencji było przedstawienie różnych punktów widzenia na zagadnienia ciągłości i zmian w sferze nauk humanistycznych oraz odniesienie ich w szczególności do języka angielskiego, a także do kultury i literatury anglosaskiej.

Dr Elżbieta Krawczyk-Neifar, kierownik Zakładu Filologii WSZOP podkreślała, że konferencję zorganizowano nie tylko po to, by zintegrować środowisko filologów angielskich. Najważniejszy jest powód naukowy. – Język jest osadzony w kulturze, a ta wciąż się zmienia. Dlatego chcemy się zastanowić jak zmienia się język, a które jego elementy pozostają stałe – podkreśla dr Neifar.

Skip to content