Hurra­optymizm jako zagrożenie – relacja ze spotkania z profesorem Wojciechem Lamento­wiczem

Zdjęcie ze spotkania z prof. Lamentowiczem

W środę 24 października br. biblioteka WSZOP gościła wybitnego teoretyka prawa, dyplomatę i polityka, profesora Wojciecha Lamentowicza. W trakcie spotkania, które nosiło tytuł Globalne wyzwania i polski interes narodowy, prof. Lamentowicz, czerpiąc nie tylko z gruntownej znajomości raportów i diagnoz z obszaru polityki międzynarodowej, ale i z własnych doświadczeń, zdobywanych m.in. jako ambasador Polski w Grecji i na Cyprze czy doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, przekonywał zebranych, że w kontekście najważniejszych globalnych trendów poważnym zagrożeniem dla przyszłości Polski może okazać się nieuzasadniony optymizm i aspiracje polskiego społeczeństwa oraz mocarstwowe ambicje rodzimych elit politycznych.

Wśród tytułowych globalnych wyzwań prof. Lamentowicz uwzględnił m.in. finansjalizację gospodarki, stagnację dochodów klasy średniej,  powszechne zadłużenie państw, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, nierównowagi gospodarcze w stosunkach między państwami czy zgubny wpływ nacjonalizmu i ksenofobii. W jego opinii obietnica rosnącego postępu społecznego jest dalece wątpliwa i – jak wynika z badań opinii publicznej – w większości państw rozwiniętych ponad połowa populacji jest zdania, że ich dzieciom będzie powodziło się gorzej niż rodzicom. Optymizm, jaki na tym tle przejawia polskie społeczeństwo w połączeniu z przeszacowaniem międzynarodowej pozycji Polski przez elity polityczne, może zdaniem prof. Lamentowicza skutkować nierealistycznym rozpoznaniem interesu narodowego,
co będzie działało na szkodę perspektyw rozwojowych kraju.

Spotkanie z prof. Lamentowiczem było pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w bibliotece WSZOP w roku akademickim 2018/2019. Poprowadził je dr Maciej Kijowski z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu.

Skip to content