Laboratorium kryminalistyczne

Studenci specjalności kryminologia i kryminalistyka odbywają zajęcia w specjalnie przygotowanym Laboratorium Kryminalistyki. Studenci pod czujnym okiem eksperta zbierają i analizują ślady, rekonstruują miejsca zdarzenia a także uczą się badania prawdziwości podpisów. W trakcie zajęć prezentowane są zarówno tradycyjne, jak i najnowsze techniki stosowane w wykrywaniu i doskonaleniu faktu popełnienia przestępstwa. Laboratorium posiada nowoczesny sprzęt potrzebny do zabezpieczania oraz badania śladów z miejsca zdarzenia – walizki śledcze, stół daktyloskopijny oraz odpowiednie środki chemiczne. Jego potencjał można porównać do Komendy Miejskiej Policji średniej wielkości.

Treści programowe

 1. Ślady daktyloskopijne (ujawnianie metodami fizycznymi).
 2. Ślady traseologiczne (obuwia i środków transportu), zabezpieczanie śladów.
 3. Ślady osmologiczne (wykorzystanie pochłaniaczy zapachowych,  zabezpieczanie śladów osmologicznych, metryczki do pobierania śladów zapachowych).
 4. Ślady mechanoskopijne (ujawnianie i zabezpieczanie śladów działania narzędzi).
 5. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia (wykorzystanie istniejącej pracowni fotograficznej, robienie zdjęć w warunkach trudnych).
 6. Ekspertyza kryminalistyczna w różnych obszarach badań kryminalistycznych.
 7. Osmologia – prezentacja wzorcowych śladów zapachowych i materiału porównawczego. Ujawnienie i zabezpieczanie śladu zapachowego. Pobranie materiału porównawczego od wytypowanej osoby i sporządzenie protokołu z tej czynności.
 8. Użycie broni palnej. Prezentacja wzorcowych śladów użycia broni palnej. Pokaz wytyczania linii strzału.
 9. Odtwarzanie wyglądu osób i rzeczy. Prezentacja materiałów związanych z sporządzaniem portretu metodą rysunkową i komputerową.
 10. Kryminalistyka a medycyna sądowa. Prezentacja dokumentacji z ofiarami różnych przestępstw. Omówienie zmian pośmiertnych wyróżnianych w medycynie sądowej istotnych dla działań kryminalistycznych.
 11. Prezentacja zasad dokumentowania przeszukania i okazania w formie pisemnej oraz fotograficznej i filmowej.
 12. Mechanoskopia klasyczna oraz mechanoskopia w badaniach „przestępstw samochodowych” oraz wszelkich wyłudzeń samochodowych.
 13. Miejsce pracy jako miejsce potencjalnego popełnienia przestępstwa, wymogi i sposoby prawidłowego zabezpieczania materiałów dowodowych do celów procesowych.

Galeria zdjęć

Zobacz stronę kierunku

Skip to content