Filozofia wobec pandemii

Grafika ilustrujące seminarium

24.04.2020

Lęk jako postawa egzysten­cjalna

Celem seminarium jest filozoficzny namysł nad wybranymi kwestiami, które stały się widoczne i obecne w wyniku pandemii koronawirusa. Spotkania będą dostępne w postaci webinarium online według poniższego harmonogramu. Chcemy dokonać analizy lęku w oparciu o pojęcie wolności i konieczności.

W nawiązaniu do filozofii stoików, epikurejczyków a także Kierkegaarda chcemy przyjrzeć się lękowi z jednej strony w obliczu tego, co nieznane, niepewne, a z drugiej konieczne, nieuniknione. Wydaje się, że pandemia konfrontuje nas z jednym i drugim typem lęku. Lęk jako postawa egzystencjalna.

Spotkanie zaplanowane w formie wideokonferencji na dzień: 29.04.2020 | 17:00-18:00

09.06.2020

Dlaczego natura tworzy choroby? Jak działa Bóg podczas pandemii?

1 lipca 2020 roku odbędzie się kolejna odsłona seminarium naukowego pt. „Filozofia wobec pandemii”. Jego głównym celem jest filozoficzny namysł nad wybranymi kwestiami, które uwidoczniły się w wyniku pandemii koronawirusa. Spotkania mają formę otwartych webinarium, dostępnych dla każdego.

Tematyka poruszana na najbliższym seminarium zakłada próbę odpowiedzi na dwa bardzo ważne pytania, podczas pierwszego – „Dlaczego natura tworzy choroby?” zostaną przeanalizowane wybrane aspekty natury świata, które umożliwiają choroby. Pytanie „dlaczego?” będzie więc skierowane przede wszystkim do ontologicznej struktury rzeczywistości, która warunkuje zarówno to, co określamy jako naturalnie dobre, jak i złe. Przyjrzymy się między innymi niedoskonałości świata, a dalej jego złożoności, zjawisku erozji, adaptacji oraz życia kosztem innego życia.

„Jak działa Bóg w trakcie pandemii?” – to jedna z najczęściej poruszanych kwestii zarówno wśród wiernych jak i osób niewierzących. Temat zakłada pewne mocne założenia metafizyczno-teologiczne, w tym przede wszystkim istnienie dobrego Boga. Na takim gruncie zastanowimy się przede wszystkim nad złem naturalnym: czy i jak jest ono do pogodzenia z istnieniem Boga. Poruszona zostanie m.in. kwestia przyczyny i sposobów tzw. nieinterwencyjnego działania Boga.

Spotkanie odbędzie się 1 lipca 2020 o godzinie 17:00, link do wideokonferencji zostanie udostępniony

Prowadzący: dr Rafał Katamay i dr Janusz Kucharczyk

21.07.2020

Pandemia okiem platonika

Ostatnia odsłona seminarium filozoficznego z cyklu “W istocie rzeczy. Filozofia wobec pandemii” pod tytułem “Pandemia okiem platonika” prowadzona przez dr Rafała Katamaya i dr Janusza Kucharczyka odbędzie się w październiku. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

“W istocie rzeczy. Filozofia wobec pandemii” to cykl internetowego weminarium, którego celem jest filozoficzny namysł nad wybranymi kwestiami, które stały się widoczne i obecne w wyniku pandemii koronawirusa. Dotychczas odbyły się cztery spotkania odpowiadające na pytania:

  • Lęk jako postawa egzystencjalna
  • Jak ludzkość zmieni się po pandemii?
  • Dlaczego natura tworzy choroby?
  • Jak działa Bóg w trakcie pandemii? Dlaczego natura tworzy choroby?

Więcej informacji na stronie: www.wistocierzeczy.pl

Skip to content