#podcast

Czy jesteś empatyczny?

dr inż. Tadeusz Soroka

“Empatia przydaje się w życiu. Dzięki niej jesteśmy ludźmi bardziej wrażliwymi na krzywdę innych, tolerancyjnymi, inni określają nas jako osoby dobre, życzliwe, współczujące, godne zaufania, jesteśmy bardziej lubiani.” Temat empatii przybliży doktor inżynier Tadeusz Soroka nauczyciel akademicki WSZOP, były wiceminister Skarbu Państwa.

Skip to content