Grafika ilustrująca stronę o e-learningu we WSZOP

E-learning we WSZOP

W związku z utrzymującym się nadal  zagrożeniem epidemicznym oraz rekomendacją MEiN władze Uczelni zdecydowały o utrzymaniu realizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021 w formie online, ale jako alternatywę – przygotowano formę hybrydową, tj. wybrane wykłady na każdym roku studiów będą realizowane w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem standardów sanitarnych. Wykłady będą dzielone na grupy, aby w warunkach epidemicznych zachować bezpieczną przestrzeń. Wykłady będą jednocześnie transmitowane online, aby  studenci mieli również wybór udziału w zajęciach w formie zdalnej.

Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w formie zdalnej unowocześniona została infrastruktura informatyczna Uczelni,  oprogramowanie i narzędzia. Platforma Edukacji Zdalnej WSZOP otrzymała nowy, przyjazny wygląd. Zajęcia realizowane na platformie Teams dzięki nowoczesnemu systemowi kamer w trzech aulach będą miały lepszą jakość percepcji.

Dzięki temu studenci pierwszego roku, którzy swój pierwszy semestr studiów zaliczyli wirtualnie, będą mogli poczuć akademicką atmosferę wykładów.

Skip to content