Dzień Kobiet we WSZOP

Tegoroczny Dzień Kobiet świętowaliśmy we WSZOP rozmawiając o prawach pań oraz ich perspektywie na sprawy zawodowe i społeczne. Do dyskusji zaprosiliśmy wyjątkowe kobiety, które reprezentowały różne sfery życia, m.in. biznes, politykę, służby mundurowe. Rozmowy odbyły się w czterech panelach:

– Prawo bardziej dla kobiet
– Czym jest sukces?
– Kobiety w męskim świecie
– Co kobiecość wnosi do przywództwa?

Rozpoczęliśmy od budzącego wiele kontrowersji i wątpliwości tematu związanego
z przejawami dyskryminacji kobiet w polskim prawie i potrzeb zmian w tym zakresie. Kwestie te przybliżył karnista dr Arkadiusz P. Szajna. Następnie dyskutowaliśmy o różnych pomysłach na rozwój kariery. O swoim postrzeganiu sukcesu, a zarazem wartości człowieka, rozmawialiśmy z reprezentującą środowisko przedsiębiorców Anną Wilaszek, działaczką społeczną Agnieszką Szatkowską, przedstawicielką świata polityki – Sandrą Schenk. O zmaganiach kobiet w walce o swoje prawa na przestrzeni ostatnich stu lat opowiedziała zebranym prorektor ds. współpracy i rozwoju WSZOP – dr Anna Sikorska. Z kolei inżynier Marta Bralich-Rębiś zarysowała aktualną sytuację pań, które zdecydowały się wybrać zawody techniczne. Spotkanie zakończyły wykładające na WSZOP dr inż. Aneta Siwczyk, dr Izabela Wlizło oraz ppłk. Dorota Wyląg, które przedstawiły przywództwo w wydaniu kobiet, które na co dzień muszą odnaleźć się w rzeczywistości uczelnianej, w armii, a także w zakładzie karnym.

Poruszanym tematom towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników spotkania. Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób zostało zainspirowanych do życia w zgodzie ze sobą, podejmowania ambitnych wyzwań i dochodzenia swoich praw.

Wydarzenie poprowadziła Krystyna Sobecka.

Skip to content