Doktorat honoris causa dla prof. M. Trombskiego

W ubiegły piątek, 27 maja 2022 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Markowi Trombskiemu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich z całego kraju, w tym Rektor WSZOP prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki i Kanclerz WSZOP mgr Małgorzata Sikorska, a także przedstawiciele władz miasta Bielsko-Biała i powiatu.

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski urodził się 14 września 1937 r. w Łodzi. W 1960 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Następnie w roku 1967 zdobył stopień doktora nauk technicznych, w 1972 doktora habilitowanego, a w 1989 profesora nauk technicznych. Profesor poza pracą na rzecz Politechniki Łódzkiej i ATH, przez wiele lat był nauczycielem akademickiem WSZOP, a w latach 2009-2013 pełnił funkcję Rektora. Na swoim koncie ma wybitne osiągnięcia naukowe, badacze, dydaktyczne. Jest zaangażowany społecznie, a w latach 1994-1997 piastował stanowisko Wojewody bielskiego.

Uroczystość uświetniło przemówienie rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr. hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH oraz laudacja promotora doktoratu prof. dr. hab. inż. Jacka Stadnickiego. Po uroczystym wręczeniu dyplomu, profesor Trombski wygłosił wykład, w którym wspominał najbardziej wpływowych nauczycieli i profesorów w swojej karierze naukowej.

Cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, przekazuje gratulacje i życzenia zdrowia oraz dalszej owocnej pracy naukowej.

Skip to content