Okładka Continuity and change. To be continued…

Continuity and change. To be continued…

Autor: Elżbieta Krawczyk-Neifar
ISBN:  978-83-61378-49-5
Rok wydania: 2015
Cena: 35 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Tom stanowi zbiór prac, w których autorzy analizują pojęcia ciągłości i zmienności z różnych perspektyw: kulturowe, literackiej i językoznawczej. Wielojęzyczne i wielokulturowe podejście obejmuje takie języki jak: polski, angielski, niemiecki i francuski. Szeroki wachlarz tematów daje możliwość dokonania przeglądu tego, co jest ciągłe, a co zmienia się w światowych kulturach i językach.

Skip to content