Czasopisma specjalistyczne

czasopisma

Chcąc być specjalistą, trzeba na bieżąco weryfikować informacje.

Dostęp do najnowszych wiadomości gwarantują Wam specjalistyczne czasopisma prenumerowane w Bibliotece. Łącznie biblioteka oferuje 159 tytułów (tradycyjnych) oraz czasopisma dostępne w wersji elektronicznej poprzez:

  • platformę IBUK Libra (kody PIN dostępne w Bibliotece)
  • Wirtualną Bibliotekę Nauki dostępną na terenie Uczelni (dostęp poprzez uczelnianą sieć wifi lub na komputerach stacjonarnych w Bibliotece) 

 

Skip to content